ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Loading...
24 news

Απόσυρση προϊόντος από την αγορά (pıc)

Τι αναφέρουν οι φαρμακευτικές υπηρεσίες της Κύπρου

Το Δίκτυο Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX), στην τελευταία γνωστοποίησή του, ενημερώνει τα κράτη μέλη, ότι στην Ευρώπη έχει εντοπισθεί και αποσυρθεί το πιο κάτω καλλυντικό προϊόν

Ονομασία προϊόντος που αποσύρεται:  MPL - Hair Oil Moisturiser

Χώρα προέλευσης προϊόντος: Νότιος Αφρική

Χώρα που γνωστοποιεί την απόσυρση: Γαλλία

Τύπος/Αρ. Μοντέλου: Model with olive, arnica and rosemary oils; Size 100 g

Αρ. Παρτίδας / Barcode: 6 001374 016080 Batch Number: 693787 Manufactured: 07/2016 Expiry date: 07/2020

Λόγος απόσυρσης

Το προϊόν έχει αποσυρθεί λόγω του ότι περιέχει στη σύνθεση του το μείγμα ουσιών Methylchloroisothiazolinone /Methylisothiazolinone(MCI/MI) το οποίο απαγορεύεται να περιέχεται σε καλλυντικά προϊόντα που δε ξεπλένονται μετά τη χρήση.

Το προϊόν δεν είναι σύμφωνο με τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για τα Καλλυντικά (EC) No 1223/2009.

Φωτογραφία: 

 

Τι αναφέρουν οι φαρμακευτικές υπηρεσίες της Κύπρου

Για το πιο πάνω προϊόν δεν υπάρχουν σαφείς πληροφορίες αναφορικά με τις χώρες εξαγωγής του. Για τον λόγο αυτό οι Φαρμακευτικές Υπηρεσίες διεξάγουν έρευνα για τον εντοπισμό του προϊόντος στην αγορά και προτρέπουν το κοινό σε περίπτωση που τυχόν έχει στην κατοχή του το εν λόγω προϊόν να διακόψει τη χρήση του ή σε περίπτωση που εντοπίσει το προϊόν αυτό, να επικοινωνήσει με τις Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, στα τηλέφωνα 22608606/22608663.

 

Κόσμος: Τελευταία Ενημέρωση

X